Belgelendirme Hizmeti

İçindekiler

Belgelendirme Hizmeti

Avrupa Belgelendirme, Eğitim, Gözetim, Ürün ve Sistem belgelendirme alanlarında sektörün önde gelen firmalarında üst düzey yönetici olarak çalışmış, yıllar içinde elde edilen bilgi, beceri ve tecrübeyi müşterileri ile paylaşmak ve sektöre katma değer sağlamak amacıyla amacıyla kurulmuştur.

Kuruluş tarihten itibaren Sistem Belgelendirme, Ürün belgelendirme, Gözetim hizmetler ve Eğitim alanlarında alanlarında müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir.

Ürün belgelendirme alanında yerli üreticilerimizin uluslararası pazarda rekabet gücünü arttırmak ve Ülkemizin ekonomisine katma değer sağlamak için CE,UKRSEPRO EAC, UL, SASO, Markalama gibi alanlarda pek çok çalışmayı başarı ile tamamlamıştır.

Müşterilerinin daha kontrollü ve ölçülebilir bir yönetim sistemine sahip olması, başarı odaklı çalışma ve hedeflerle yönetim sağlayarak daha karlı hale gelmeleri için yönetim sistemleri danışmanlıkları ile üretim sanayine ve hizmet sektörüne destek olmuştur.

Bugün devam eden çalışmaları ve projeleri ile birlikte Avrupa Belgelendirme® Ülkemizin ekonomik gelişmesine katkı sağlamaya devam etmektedir.

 

Sistem Belgelendirme

Sistem Belgelendirme, İşyerlerinin ulusal ve uluslar arası standartlarını çalışma hayatında işyerlerinin uyması gereken belirli standartlar farklı bakanlıklar ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından tanımlanmaktadır. Bu standartlara uyum için çalışma yapan firmaların, belirli bir süre sonra her yönden uygunluğunu sistem belgelendirme yaparak kanıtlaması gerekir.

Ülke / Gümrük Belgeleri

İlgili ülkeye ihracat yapmak isteyen firmaların, ilgili ülkeye ait ürünlerin üretiminin o ülke standartlarına uygunluğunun kontrol edildiği gösteren belgedir. Gümrük işlemlerinde ilgili ülkeye ait özgü belge istenilmektedir.

 

Ürün Belgelendirme

Ürünlerin geliştirilmesi güvence alımı almak için gerekli evsafı ve ilgili ölçü ve teorik standartlar, sürekli aynı kalitenin sürdürülebilmesi için kalite güvence sistemlerini içeren ürün güvenliği mevcuttur. Test etmek belgelendirirken, yapı malzemeleri gibi ürünlerde de ürün analizinde test / test ‘leri yerinde Üretim yönetim sistemi ve kalite güvence sistemlerini uygulayarak belgelendirebilir.

Bazı ürün belgelendirme sistemleri, ürünün başlangıç deneyini ve ürün tedarikçisinin kalite sistemlerinin değerlendirilmesini ve bunu takiben fabrika kalite sistemini, fabrikadan ve serbest piyasadan alınan numunelerin denenmesini dikkate alan periyodik kontrolü içerir.

 

Periyodik Kontrol

Günümüzde artık yasaların gereklerini yerine getiren işletmelerin hem yasal yükümlüklerini yerine getirmesiyle birlikte işçilerine daha iyi çalışma ortamları sağladığı söylenebilir. İşçi sağlığı ve güvenliği özellikle gelişmiş ülkelerde çok iyi derecede uygulanan ve standartları gözetilen bir uygulamadır. Yasalar tarafından korunan işletmeler ve işçilerin karşılıklı olarak daha iyi şartlarda çalışmaları için uygulama ve güvenlik politikalarını içerir. İşçinin sağlığının iyi olması ve daha iyi çalışma şartlarına sahip olmasıyla hem daha iyi çalışma performansı getirmesine hem de fabrika ve endüstriyel alanlardaki verimliliği artırmaktadır. Öte yandan pek çok işletmenin de gündeminde olan ve standart bir hale gelen periyodik kontrol ise işçi sağlığı ve güvenliği konularında oldukça önemli bir prosedürdür.

Periyodik bir şekilde ilerleyen bu kontroller neticesinde yapılan işlemler genel olarak aletlerin, teçhizatların, makinelerin ve ortamın denetlenmesi ve gerekli muayenelerin yapılmasını kapsamaktadır. Periyodik olmasından ötürü de her yıl en az bir kere yapılması zorunludur.

 

Gözetim

Bir ürün ve hizmetin bir veya birden fazla özelliğinin ölçme, deney ve mastarlama gibi işlemlere tabi tutularak, sonuçların belirlenen şartlara uygunluğunun kıyaslanmasıdır.Bağımsız denetim firmaları tarafından üretim veya sonrası ki aşamasında malı alan firmanın istenilen standartlarda üretim yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi bir nevi alıcının deposuna girmeden ürünün doğruluğunun tespit edilmesidir.

 

Test Ölçüm Hizmetleri

Çalışma bakanlığı, çevre ve şehircilik bakanlığının tesis, şantiye, fabrika ve iş yerlerinizde çevre ve çalışanların güvenliği, verimliliğini korumak, arttırmak için zorunlu tuttuğu Test & Ölçümlerin tarafımızdan yapıldığını bildirmek isteriz. Bu Test & Analizler Çevre ve Şehircilik bakanlığı onaylı kuruluşlardan yapılmaktadır. Standartlara tabi olan kuruluşların Test & Ölçümleri yaptırması uygundur.

Eğitim & Akademi

Eğitim kişilerin bilgilerini yenilemesi ilgi duyduğu veya farklı alanlarda ilgi duyabileceği alanlarda kendilerini geliştirmesidir. Kişisel yada kurumsal kimliğiniz ile eğitim alabilir kendinizi bu istemiş olduğunuz alanlarda geliştirebilirsiniz.


Daha fazla bilgi için sayfamızı ziyaret edebilir veya uzman personelimiz ile irtibata geçebilisiniz.

Müşteri Hizmeleri ;  +90 212 369 03 84  / E-Posta Adres;  info@avrupabelgelendirme.com AvrupaBelgelendirme.com web adresi.
Müşteri Hizmetleri